Mae Hamdden Sir Ddinbych Cyf yn goleuo atyniadau mewn pinc a glas ym mis Hydref i gefnogi rhieni mewn profedigaeth a’u teuluoedd a’u ffrindiau.

Mae Wythnos Ymwybyddiaeth Colli Babanod yn rhedeg o ddydd Sul 9 Hydref tan ddydd Sadwrn 15 Hydref ac mae’n gyfle arbennig sy’n nodi bywydau babanod a gollwyd yn ystod beichiogrwydd, adeg geni, neu’n fuan ar ôl genedigaeth.

Bellach yn ei 20fed flwyddyn, mae gan Wythnos Ymwybyddiaeth Colli Babanod 2022 thema gyffredinol o ‘Stepping Stones’ a fydd yn cyffwrdd â’r camau anodd ac unigryw y mae teuluoedd yn eu hwynebu ar ôl profi colled babi.

Bydd Canolfan Grefft Rhuthun, Tŵr Awyr y Rhyl, Theatr Pafiliwn y Rhyl, Bwyty a Bar 1891 a’r rhaeadr i gyd yn cael eu goleuo mewn pinc a glas ar draws Wythnos Ymwybyddiaeth Colli Babanod mewn undod â’r gymuned beichiogrwydd a cholled babanod o ddydd Sul 9fed – dydd Sadwrn 15fed Hydref.

Dywedodd Jamie Groves, Rheolwr Gyfarwyddwr Hamdden Sir Ddinbych Cyf “Rydym yn goleuo atyniadau yn Hamdden Sir Ddinbych Cyf i gefnogi’r holl rieni a theuluoedd mewn profedigaeth sydd wedi profi’r fath torcalon. Rydyn ni eisiau i’r gymuned Babanod a Cholled Beichiogrwydd wybod, nad ydych chi ar eich pen eich hun ar eich taith ac fod cymorth a chefnogaeth ar gael os ydych chi’n cael trafferth. Mae thema eleni o ‘Stepping Stones’ yn deimladwy iawn ac rwy’n meddwl ei fod yn berthnasol i amrywiaeth enfawr o sefyllfaoedd bywyd anodd. Hoffem hefyd gydnabod y gwaith rhagorol a wneir gan weithwyr iechyd ledled y wlad i gefnogi teuluoedd mewn profedigaeth.”