Mae Sioe Awyr y Rhyl yn ôl yr haf hwn gyda rhaglen ragorol, gyda’r Strikemaster yn cael ei gyhoeddi ar gyfer y ddau ddiwrnod dros y penwythnos.

Mae’r pâr G-SOAF Strikemaster yn perthyn i Strikemaster Flying Club (SFC) sydd wedi’i leoli yn Wasanaethau Hedfan Milwrol Gogledd Cymru Cyf, Penarlâg, Gogledd Cymru.

Mae’r sioe awyr arobryn yn prysur ddod yn ddigwyddiad glan y môr AM DDIM mwyaf Gogledd Cymru a bydd sioe 2023 yn cynnwys arddangosfeydd awyr ysblennydd ac atyniadau ar y tir ac adloniant ar ddydd Sadwrn 26 a dydd Sul 27 Awst 2023.

Dywedodd Jamie Groves, Rheolwr Gyfarwyddwr Hamdden Sir Ddinbych Cyf: “Mae Hamdden Sir Ddinbych Cyf, mewn partneriaeth â Chyngor Sir Ddinbych a Chyngor Tref y Rhyl, yn falch iawn o gyhoeddi dechrau ein rhaglen anhygoel ar gyfer Sioe Awyr y Rhyl sydd bellach yn ‘enwog yn y DU’. Mae’n mynd i fod yn sioe anhygoel eto eleni, gyda sioe Awyr y Rhyl bellach yn cael ei hystyried yn un o’r digwyddiadau mwyaf trawiadol ar hyd arfordir Gogledd Cymru. Mae Canol Tref y Rhyl a’r Arena Digwyddiadau bob amser yn fwrlwm o gyffro, ac mae cael y Saethau Cochion, taith goffa Brwydr Prydain a nawr y pâr Strikemaster dros y ddau ddiwrnod eto eleni, yn anhygoel! Ni allwn aros i groesawu ymwelwyr a phobl leol i’r Rhyl ac arfordir Sir Ddinbych i fwynhau’r sioe arobryn hon.”

Dywedodd Graham Boase, Prif Weithredwr Sir Ddinbych: “Mae’r digwyddiad mawr hwn yn rhoi hwb sylweddol i economi’r Rhyl a chymunedau o gwmpas yr ardal bob tro mae’n cymryd lle, ac mae’r rhaglen ar gyfer eleni yn wirioneddol anhygoel. Mae gan Hamdden Sir Ddinbych Cyf hanes da o gynnal digwyddiadau mawreddog ac rydym yn falch iawn o weithio mewn partneriaeth â nhw i gyflwyno’r hyn a fydd yn denu tyrfaoedd mawr ar y calendr digwyddiadau. Mae ei phoblogrwydd wedi tyfu dros y blynyddoedd ac mae’r Sioe Awyr yn gwbl enwog ar draws y DU cyfan fel un o’r digwyddiadau mwyaf blaenllaw o’i fath. Ni fydd ymwelwyr â’r Sioe Awyr yn cael eu siomi”.

Mae’r dilyniant y bydd y pâr Strikemaster yn hedfan yn ddeinamig iawn a bydd yn dangos yr awyrennau yn hyfryd, gydag erobateg egni uchel a symudiadau cysylltiedig gosgeiddig. Oherwydd bod gan yr awyren ystod cyflymder eang, bydd yn cael ei harddangos yn agos i’r dorf fel bod yr awyren yn hawdd ei gweld. Bydd cynulleidfaoedd yn gweld hwn yn hedfan dros 400mya, gyda llawer o roliau, dolenni, rholiau casgen a chyflymderau cyflym ac araf. Mae’r injan yn Viper RR 535 gyda 1000 pwys yn fwy na’r injan JP5 Viper. Mae’r gwthiad ychwanegol hwn yn caniatáu i’r awyren gario’r arfau canlynol: 2 x gwn peiriant, hyd at 4 x bom 500 pwys neu 32 roced Sura neu gymysgedd.

Mae’r Saethau Cochion a Hediad Coffa Brwydr Prydain hefyd wedi’u cadarnhau ar gyfer yr arddangosiadau awyr ar draws deuddydd y sioe ym mis Awst.

Dywedodd Clerc Tref Cyngor Tref y Rhyl: “Mae gan Gyngor Tref y Rhyl bartneriaeth hir sefydlog yn cefnogi sioe awyr ysblennydd y dref. Bydd y digwyddiad enwog rhad ac am ddim hwn o’r safon uchaf a’r amrywiaeth awyrol wych a’r atyniadau a fydd yn cael eu harddangos eleni yn siŵr o wefreiddio’r torfeydd mawr o drigolion ac ymwelwyr y mae’n eu denu. Bydd y Rhyl hefyd yn elwa o ddenu nifer fawr o dwristiaid a all brofi’r atyniadau adfywio’r dref a darparu twf pwysig yn ein heconomi twristiaeth. Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwneud nodyn o’r penwythnos gwych o adloniant hyn na ddylid ei golli.”

Bydd y Sioe Awyr yn cael ei chynnal dros Ŵyl y Banc ym mis Awst, gyda mwy o fanylion i ddilyn am y digwyddiad maes o law. Ceir rhagor o wybodaeth ar dudalen Facebook Hamdden Sir Ddinbych Cyf.