Rheoli fy Aelodaeth

Rwyf eisiau:

gohirio fy aelodaeth
newid fy aelodaeth
cANSlo fy aelodaeth
mewngofnodi i fy mhroffil
cwestiynau cyffredin aelodaeth

Sylwch fod hyn yn berthnasol i bob aelodaeth ffitrwydd a nofio gan gynnwys gwersi nofio.

Am unrhyw ymholiadau/gwybodaeth gyffredinol am aelodaeth e-bostiwch aelodaethau@hamddensirddinbych.co.uk

Ffurflen Gohirio:

  Membership details

  Please ensure that all details are accurate, as we will use these details to process your request.

  Suspension details

  If you wish to suspend your membership for a short period, please be aware of our terms and conditions of membership available here: https://denbighshireleisure.co.uk/membership-terms-and-conditions/


  Ffurflen Newid fy Aelodaeth:

   Please Note: If you wish to change your bank details please visit the Billing section within Account Details on your online account or on the DLL App.

   Membership details

   Please ensure that all details are accurate, as we will use these details to process your request.

   Required Changes

   What would you like to change? Please choose one of the options below.

   or

   Please be aware of our terms and conditions of membership available here: https://denbighshireleisure.co.uk/membership-terms-and-conditions/


   Canslo fy Aelodaeth:

   Os hoffech ganslo eich aelodaeth e-bostiwch ein tîm aelodaeth ar: aelodaethau@hamddensirddinbych.co.uk

   Cwestiynau Cyffredin Aelodaeth

   Sut mae lawrlwytho'r app DLL?

   Chwiliwch am ap Hamdden Sir Ddinbych (Denbighshire Leisure) ar yr App Store (Apple neu Android) a dilynwch y cyfarwyddiadau ar y sgrin. Unwaith y bydd yr ap yn weithredol, bydd angen i ddefnyddwyr tro cyntaf gofrestru, gan ddefnyddio’r un cyfeiriad e-bost sy’n gysylltiedig â’ch aelodaeth, a thrwy greu cyfrinair.

   Cliciwch yma i lawrlwytho: DLL App

   Sut ydw i'n archebu lle ar ddosbarth?

   Y ffordd gyflymaf a hawsaf i archebu dosbarth yw trwy’r app DLL. O’r ap, dewiswch eich hoff safle hamdden a chliciwch ar yr eicon Archebu. Yna byddwch yn gallu gweld yr holl argaeledd ar gyfer y wefan honno. Dewiswch y dosbarth yr hoffech ei fynychu a chliciwch Archebwch Nawr. Bydd unrhyw archebion a wnewch yn ymddangos yn yr adran Fy Archebu.

   Sut ydw i'n newid fy manylion talu?

   Y ffordd gyflymaf a hawsaf i newid eich manylion talu yw trwy’r app DLL. O’r ap dewiswch Rheoli Fy Aelodaeth. Os gofynnir i chi, dewiswch Mewngofnodi i’m Cyfrif, ac oddi yno cliciwch ar y 3 llinell ar frig y dudalen ar y dde. Yna gallwch ddewis Manylion Cyfrif, Bilio, yna Taliadau Rheolaidd. Yna byddwch yn gallu gweld eich manylion talu cyfredol. Dewiswch Golygu, a mewnbynnu manylion eich cyfrif newydd.

   Fel arall, gallwch newid eich manylion talu trwy ein gwefan https://denbighshireleisure.co.uk/manage-my-membership/ yn dilyn yr un broses a’r uchod.

   Os hoffech chi lawrlwytho’r ap DLL, gweler ein hadran Sut ydw i’n lawrlwytho’r Ap DLL?

   Beth yw hysbysiadau gwthio?

   Pan fyddwch chi’n lawrlwytho’r app, gofynnir i chi a hoffech chi dderbyn hysbysiadau gwthio. Rydym yn eich cynghori i gadw’r rhain ymlaen, wrth i ni anfon diweddariadau pwysig trwy’r dull hysbysu gwthio.

   Sut ydw i'n newid fy nyddiad talu?

   Y ffordd gyflymaf a hawsaf i newid eich dyddiad talu yw trwy’r app DLL. O’r ap dewiswch Rheoli Fy Aelodaeth, yna Newid fy Aelodaeth ac yna cwblhewch y ffurflen ar-lein. Bydd angen i chi fewnbynnu eich manylion aelodaeth ynghyd â’r newid sydd ei angen arnoch – dewiswch Newid taliad Debyd Uniongyrchol (sylwer mai dyddiadau debyd uniongyrchol yw 1af neu 15fed yn unig). Ar ôl ei gwblhau, gwnewch yn siŵr eich bod yn clicio Anfon ar waelod y dudalen.

   Fel arall, gallwch newid eich manylion talu trwy ein gwefan https://denbighshireleisure.co.uk/manage-my-membership/ yn dilyn yr un broses a’r uchod.

   Os hoffech chi lawrlwytho’r ap DLL, gweler ein hadran Sut ydw i’n lawrlwytho’r Ap DLL?

   Sut ydw i'n newid fy nghategori aelodaeth?

   Y ffordd gyflymaf a hawsaf i newid eich categori aelodaeth yw trwy’r app DLL. O’r ap dewiswch Rheoli Fy Aelodaeth, yna Newid fy Aelodaeth ac yna cwblhewch y ffurflen ar-lein. Bydd angen i chi fewnbynnu eich manylion aelodaeth ynghyd â’r newid sydd ei angen arnoch – dewiswch Newid Categori Aelodaeth. Ar ôl ei gwblhau, gwnewch yn siŵr eich bod yn clicio Anfon ar waelod y dudalen.

   Fel arall, gallwch newid eich categori aelodaeth trwy ein gwefan https://denbighshireleisure.co.uk/manage-my-membership/ yn dilyn yr un broses a’r uchod.

   Os hoffech chi lawrlwytho’r ap DLL, gweler ein hadran Sut ydw i’n lawrlwytho’r Ap DLL?

   Am ba mor hir y gallaf gohirio fy aelodaeth?

   Gallwch atal eich aelodaeth am o leiaf 1 mis, hyd at uchafswm o 3 mis mewn unrhyw gyfnod o 12 mis. Sylwch mai dim ond ar eich dyddiad talu arferol y gall ataliadau ddechrau/gorffen.

   Sut ydw i'n canslo fy aelodaeth?

   Os hoffech ganslo eich aelodaeth gyda ni, anfonwch e-bost at ein Tîm Aelodaeth ar aelodaethau@hamddensirddinbych.co.uk. Sylwer nad ydym yn derbyn canslo trwy unrhyw ddull arall.

   Sut ydw i'n gohirio fy aelodaeth?

   Y ffordd gyflymaf a hawsaf i ohirio eich aelodaeth yw trwy’r app DLL. O’r ap dewiswch Rheoli Fy Aelodaeth, yna Atal fy Aelodaeth ac yna llenwi’r ffurflen ar-lein. Bydd angen i chi nodi eich manylion aelodaeth, y dyddiad rydych am i’r ataliad ddechrau (dim ond o’ch dyddiad talu y gall hyn fod), y rheswm yr ydych am atal a hyd y gwaharddiad (dewiswch o’r gwymplen). Sicrhewch eich bod yn darllen y T&A a chliciwch ar Anfon ar waelod y ffurflen.

   Fel arall, gallwch ohirio eich aelodaeth drwy ein gwefan  https://denbighshireleisure.legendonlineservices.co.uk/enterprise/account/login yn dilyn yr un broses.

   Os hoffech chi lawrlwytho’r ap DLL, gweler ein hadran Sut mae lawrlwytho’r ap DLL?

   A allaf archebu dosbarthiadau mewn gwahanol safleoedd?

   Gydag aelodaeth DLL, gallwch ddefnyddio unrhyw ganolfan DLL. I archebu dosbarth gweler ein hadran Sut mae archebu dosbarth?

   A allaf fynychu gwahanol safleoedd?

   Yes! Subject to your membership type, you can use fitness facilities and group exercise classes at any DLL site. Please note that facilities and Group Exercise classes vary from site to site.

   Mae gennyf aelodaeth iau, a allaf fynychu'r gampfa ar fy mhen fy hun?

   Fedri, ond dim ond o fewn y sesiynau dan oruchwyliaeth penodedig sydd ar gael. Sylwch mai nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael, felly fe’ch cynghorir bob amser i gadw lle. Gwiriwch yr ap DLL neu ein gwefan am argaeledd ar eich gwefan a dilynwch yr un broses â Sut mae archebu dosbarth?

   Sylwch – oherwydd poblogrwydd ein sesiynau, dim ond aelodau iau Nova sy’n gallu mynychu sesiynau dan oruchwyliaeth yn Nova. Ar hyn o bryd ni allwn dderbyn aelodau iau o ganolfannau eraill.

   Mae gennyf aelodaeth Iau, a allaf ddod i'r gampfa unrhyw bryd gydag oedolyn?

   Oes! Os oes rhiant neu warcheidwad sy’n talu cynhaliaeth gyda chi gallwch fynychu’r gampfa unrhyw bryd. Sylwch mai dim ond un oedolyn/dau iau yw’r gymhareb.

   Sylwch – oherwydd poblogrwydd ein sesiynau, dim ond aelodau iau Nova sy’n gallu mynychu sesiynau yn Nova. Ar hyn o bryd ni allwn dderbyn aelodau iau o wefannau eraill.

   Telerau ac Amodau Aelodaeth

   Gweld Telerau ac Amodau

   Dewch o hyd i 8 o’n Canolfannau Hamdden ar y map:

   Gyrfaoedd gyda Hamdden Sir Ddinbych

   Cliciwch isod i weld pa swyddi gwag sydd gennym ar y funud

   Rhagor o wybodaeth

   Gadewch i ni gymdeithasu