Mae HSDd yn hapus iawn i gyhoeddi mai ‘Jack and the Beanstalk’ fydd y Pantomeim eleni a fydd yn dod i’r Rhyl ar gyfer Nadolig 2023.

Yn dilyn pantomeim hynod boblogaidd y llynedd, mae Anton Benson Productions yn dychwelyd i Bafiliwn y Rhyl gyda sgript a enwebwyd am wobr a chast serennog, a fydd yn cael eu cyhoeddi yn fuan.

Mae stori dylwyth teg Jac a’r Goeden Ffa yn dangos Jac, bachgen cefn gwlad dlawd, sy’n gwerthu buwch y teulu am lond llaw o ffa hudol, sy’n tyfu’n goeden ffa enfawr sydd yn ymestyn i’r cymylau. Mae Jac yn dringo’r goeden ffa ac yn ffeindio’i hun  yng nghastell cawr anghyfeillgar.

Dywedodd Jamie Groves, Rheolwr Gyfarwyddwr HSDd: “Rydym yn falch iawn o fod yn gweithio ar y cyd â chynyrchiadau Anton Benson eto ar gyfer panto Nadolig eleni. Mae Panto yn rhan enfawr o brofiad y theatr ac rydym yn wirioneddol falch o’r cynyrchiadau anhygoel sydd gennym yma ym Mhafiliwn y Rhyl. Mae ein tîm technegol a’r holl staff ym Mhafiliwn y Rhyl yn gweithio’n galed iawn i wneud i’n hawditoriwm deimlo fel lle hudolus i deuluoedd yn ystod y Nadolig ac mae’n draddodiad Nadoligaidd perffaith.”

Dywedodd Anton Benson o Anton Benson Productions: “Ni allwn aros i ddychwelyd i Bafiliwn y Rhyl eto eleni, gyda phantomeim newydd gwych sy’n sicr o gael y teulu cyfan i chwerthin o’r dechrau i’r diwedd. Ymunwch â ni am reid llawn hwyl a sbri drwy wlad y panto llawn hwyl!”

Mae tocynnau nawr ar werth ar wefan Pafiliwn Y Rhyl: https://mpv.tickets.com/schedule/?agency=PAVV_MPV&orgid=55080#/?event=jack&view=list&includePackages=false