Dechreuodd dathliadau’r haf i HSDd Cyf gyda parti naws Ibiza cyntaf y tymor, lle bu cannoedd o bobl yn amsugno’r awyrgylch yng ngerddi cwrw gorau Gogledd Cymru.

Gyda dawnswyr, coctels blasus a DJ naws Ibiza, ffatri hufen iâ, llwyth o bethau da am ddim i deuluoedd eu mwynhau a hyd yn oed anadlwyr tân, Cwt y Traeth Nova a’r Teras yn 1891 y Rhyl yw’r llefydd i fod ar gyfer dathliadau gwyliau yn Sir Ddinbych.

Mae’r tîm bellach yn paratoi ar gyfer partïon nesaf y tymor, gyda syrpreisys a nwyddau ychwanegol ar y gweill, gyda nosweithiau acwstig yn dechrau o 30 Mehefin yng Nghwt y Traeth Nova, ac yna ail barti hafaidd naws Ibiza ddydd Sadwrn, 22 Gorffennaf a Parti naws Ibiza ar 29 Gorffennaf ar deras 1891.

Dywedodd Jamie Groves, Rheolwr Gyfarwyddwr HSDd  Cyf: “Mae’n wych gweld cymaint o bobl yn mwynhau’r tywydd anhygoel ar Deras 1891 a Cwt y Traeth Nova dros yr wythnosau diwethaf! Maen nhw’n leoliadau perffaith i ddathlu’r Haf, mae gennym ni lwyth o bethau am ddim i’r teulu cyfan fwynhau’r diwrnod, yn ogystal â’n bwydlen flasus a’n coctels enwog, nid oes angen i chi fynd dramor i gael y naws Ibiza pan fod gennym ni hwnnw wedi trefnu i chi yn barod! Mae Nova Prestatyn a Teras 1891 bellach wedi’u cadarnhau ar y map ar gyfer hwyl yr haf ac ni allwn aros i’ch croesawu ddiwedd y mis ar gyfer noson acwstig ac yna ein partïon enwog naws Ibiza!”

Fe’ch cynghorir i archebu bwrdd oherwydd disgwylir i gannoedd o bobl fynychu trwy gydol y nos.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i www.beachhutnova.co.uk