Mae dau brofiad beicio newydd yn dod i Brestatyn a Dinbych, yn dilyn llwyddiant Beicio Grŵp Xtreme yn X20 Llanelwy a Hamdden y Rhyl.

Creodd Hamdden Sir Ddinbych ddau ofod beicio grŵp Xtreme yng Nghanolfan Hamdden y Rhyl a X20 Llanelwy dros y cyfnod clo, gyda phrofiad arloesol o oleuadau, sain, sgrin fawr, oll yn rhan o’r profiad Beicio Grŵp. 

Nawr, yn arddull arferol Hamdden Sir Ddinbych, mae’r Rhaglen Beicio Grŵp yn cael ei gyflwyno i Glwb Nova a Chlwb Dinbych a fydd hefyd yn derbyn technoleg Beicio Grŵp, gan gynnwys beiciau ffitrwydd wedi’u cysylltu ac offer Technogym o’r radd flaenaf nad yw ar gael yn unman arall yng Ngogledd Cymru ar hyn o bryd.

Meddai Jamie Groves, Rheolwr Gyfarwyddwr Hamdden Sir Ddinbych Cyf: “Mae hyn yn brofiad unigryw sydd ar gael yn ein clybiau yn Sir Ddinbych yn unig.  Rydym yn falch o allu cynnig y profiad anhygoel hyn i’n haelodau, ac rydym yn awr wedi cyflwyno hyn i Glwb Dinbych a Chlwb Nova ym Mhrestatyn.  Mae Beicio Grŵp yn mynd â’r profiad beicio grŵp ymhellach ac mae’r elfennau cysylltedd yn arallfydol.”

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i denbighshireleisure.co.uk/groupcycle