Mae Hamdden Sir Ddinbych yn goleuo adeiladau’r wythnos hon mewn gwyrdd a phorffor i gefnogi Diwrnod Hawliau Gofalwyr.

Bob blwyddyn mae Diwrnod Hawliau Gofalwyr yn canolbwyntio ar godi ymwybyddiaeth am anghenion gofalwyr, i’w helpu i fod yn ymwybodol o’u hawliau, ac i roi gwybod iddynt sut a ble y gallant gael cymorth a chefnogaeth. Mae sefydliadau ar draws y DU yn dod at ei gilydd ar Ddiwrnod Hawliau Gofalwyr i helpu gofalwyr yn eu cymuned p’un a ydynt yn newydd i ofalu, neu wedi bod yn gofalu am flynyddoedd, a waeth beth fo’u lleoliad.

Bydd Tŵr Awyr y Rhyl, Theatr Pafiliwn y Rhyl, Bwyty a Bar 1891 a rhaeadr yr Arena Digwyddiadau i gyd yn cael eu goleuo’n wyrdd a phorffor ddydd Iau, 25 Tachwedd i gefnogi gofalwyr ledled y wlad.

Dywedodd Jamie Groves, Rheolwr Gyfarwyddwr Hamdden Sir Ddinbych Cyf “Bob dydd mae llawer o bobl yn dod yn ofalwyr, ac yn aml heb rhagweld. Gall gofalu am rywun arall ddod â llawer o heriau, a gall gwybod ble i gael y cymorth cywir fod yn hollbwysig. Yn Hamdden Sir Ddinbych Cyf rydym yn falch iawn o oleuo hadeiladau eleni i helpu i godi ymwybyddiaeth o’r ymgyrch Hawliau Gofalwyr. ”