Gyda dim ond wythnos i fynd tan y digwyddiad, mae HSDdCyf wedi rhoi popeth sydd angen i chi ei wybod at ei gilydd cyn penwythnos penigamp Sioe Awyr y Rhyl  ar ŵyl y banc.

Bydd y sioe ddeuddydd rhad ac am ddim ar ddydd Sadwrn 26ain a dydd Sul 27ain Awst yn cynnwys arddangosfeydd gwefreiddiol yn yr awyr yn ogystal ag ar y ddaear, gyda gweithgareddau i’r teulu i gyd dros y penwythnos cyfan.

Mae Sioe Awyr y Rhyl, sydd wedi ennill gwobrau, yn cael ei chynnal gan Hamdden Sir Ddinbych Cyf, Cyngor Tref y Rhyl a Chyngor Sir Ddinbych ac mae’r rhaglen yn llawn arddangosfeydd a gweithgareddau i’r teulu i gyd. Gyda chefnogaeth Rhyl BID, mae disgwyl y bydd y digwyddiad yn boblogaidd iawn ar arfordir Gogledd Cymru.

Bydd amrywiaeth o awyrennau milwrol a sifil gan gynnwys y Saethau Cochion, Hediad Coffa Brwydr Prydain, Pâr Strikemaster a Calidus Autogyro yn hedfan ar draws yr awyr ar draws y ddau ddiwrnod.

Mae’r arddangosfa ar y ddaear yn cynnwys Pentref Milwrol ar yr Arena Ddigwyddiadau neu gellir mynychwyr y digwyddiad grwydro ar hyd y Promenâd i weld amrywiaeth eang o stondinau, atyniadau a threlar bwyd sy’n ymestyn yr holl ffordd i Bafiliwn y Rhyl.

Parhewch yr hwyl ar Deras 1891 gyda pharti gyda’r nos ar ôl y sioe, am ddim yn dechrau am 5.30yh – neu ymlaciwch ym mwyty 1891 nos Sadwrn, y lle perffaith i giniawyr ymestyn y dathliadau.

Gall mynychwyr y sioe ail-lenwi trwy gydol y dydd yn y Shack ger yr Arena Digwyddiadau – ciosg Pysgod a Sglodion moethus sy’n cael ei redeg gan HSDdCyf, gyda dewis gwych o fyrbrydau a chinio.

Mae negeseuon diogelwch pwysig, awgrymiadau teithio a chymorth parcio ar gael ar dudalen we swyddogol Sioe Awyr y Rhyl denbighshireleisure.co.uk/RhylAirShow. Rydym hefyd yn cynnig bandiau arddwrn ‘plentyn coll’ am ddim i helpu i aduno teuluoedd os ydynt yn cael eu gwahanu, am ragor o wybodaeth gweler y dudalen we.

Dywedodd Jamie Groves, Rheolwr Gyfarwyddwr Hamdden Sir Ddinbych Cyf: “Mae’n mynd i fod yn sioe anhygoel eto eleni, gyda sioe Awyr y Rhyl bellach yn cael ei hystyried yn un o’r digwyddiadau mwyaf trawiadol ar hyd arfordir Gogledd Cymru. Mae Canol Tref y Rhyl a’r Arena Digwyddiadau bob amser yn fwrlwm o gyffro, ac mae cael y Saethau Cochion dros y ddau ddiwrnod eto eleni, yn anhygoel! Ni allwn aros i groesawu ymwelwyr a phobl leol i’r Rhyl ac arfordir Sir Ddinbych i fwynhau’r sioe arobryn hon.”

Dywedodd Graham Boase, Prif Weithredwr Sir Ddinbych: “Mae’r digwyddiad mawr hwn yn rhoi hwb sylweddol i economi’r Rhyl a chymunedau ehangach bob tro y caiff ei lwyfannu ac mae’r rhaglen ar gyfer eleni yn wirioneddol anhygoel. Mae gan Hamdden Sir Ddinbych Cyf hanes da o gynnal digwyddiadau mor fawreddog, ac rydym yn falch iawn o weithio mewn partneriaeth â nhw i gyflwyno’r hyn a fydd yn denu tyrfaoedd mawr yn y calendr digwyddiadau. Mae ei phoblogrwydd wedi tyfu dros y blynyddoedd ac mae’r Sioe Awyr yn gwbl enwog ar draws y DU cyfan fel un o’r digwyddiadau mwyaf o’i fath. Ni fydd ymwelwyr â’r Sioe Awyr yn cael eu siomi”.

Dywedodd Clerc Tref Cyngor Tref y Rhyl: “Mae gan Gyngor Tref y Rhyl bartneriaeth hir sefydlog yn cefnogi sioe awyr ysblennydd y dref. Bydd y digwyddiad enwog rhagorol rhad ac am ddim hwn a’r amrywiaeth awyrol wych a’r atyniadau a fydd yn cael eu harddangos eleni yn siŵr o wefreiddio’r torfeydd mawr o drigolion ac ymwelwyr y mae’n eu denu. Bydd y Rhyl hefyd yn elwa o ddenu nifer helaeth o dwristiaid a all brofi’r atyniadau adfywio sydd gan y dref i’w cynnig a darparu twf pwysig yn ein heconomi twristiaeth. Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwneud nodyn o hyn na ddylid ei golli am benwythnos gwych o adloniant.”

Rhaglen llawn isod:

Edrychwch ar y rhestr isod:

Amseroedd Arddangos dydd Sadwrn 26 Awst*

14:00 The Fairey Swordfish
14:30 Harvard
15:00 Hediad Coffa Brwydr Prydain (Lancaster/Hurricane/Spitfire)
15:30 Calidus Autogyro
16:00 Pâr Strikemaster
16:30 Saethau Cochion

Amseroedd Arddangos dydd Sul 27 Awst*

14:00 Pâr Strikemaster
14:30 The Starlings
15:00 Hediad Coffa Brwydr Prydain (Lancaster/Hurricane/Spitfire)
15:35 Harvard
16:00 Calidus Autogyro
16:30 Saethau Cochion

* Sylwch: gall yr amseroedd newid.